Lyfjaverð frumlyfja á Íslandi undir meðaltali Norðurlandanna

05.10.2010
Samkvæmt nýjustu verðkönnun Lyfjagreiðslunefndar sem birt var 30. september, kemur fram að meðalverð 40 veltuhæstu lyfjanna (miðað við sömu lyf og voru veltuhæst í síðustu lyfjakönnun) er lægra á Íslandi en meðaltal á Finnlandi, Noregi, Svíþjóð og Danmörku.

Ef litið er á heildsöluverð lyfjakörfunnar sem Lyfjagreiðslunefnd skoðar þá kemur í ljós að lyf, að teknu tilliti til virðisauka, eru ódýrust í Finnlandi en svo raðast löndin eftir því sem þau eru dýrari í eftirfarandi röð, Noregur, Ísland, Svíþjóð og Danmörk.

Með tilliti til smásölu er lyfjakarfan ódýrust í Noregi, svo Svíþjóð, Íslandi, Finnlandi og loks rekur Danmörk aftur lestina þar sem lyf eru einnig dýrust í smásölu.

Afar ánægjulegt er að sjá útkomu nauðsynlegra frumlyfja í körfunni sem á heildina litið koma vel út. Ef verðkarfan er skoðuð sést að smásöluverð 36 lyfjanna, þau lyf sem verð finnst fyrir í öllum samanburðarlöndunum, er í Finnlandi kr. 867.545, Danmörku kr. 904.050, Íslandi kr. 798.990, Noregi kr. 766.870, og Svíþjóð kr. 788.563. Meðaltal körfunnar í Finnlandi, Danmörku, Noregi og Svíþjóð er því kr. 814.618 samanborið við kr. 798.990 á Íslandi.

Gengisþróun íslensku krónunnar hefur bein áhrif á lyfjaverð

Í fréttatilkynningu frá Alþýðusambandi Íslands þann 23. júní kom fram að verðlag hafi ekki lækkað þrátt fyrir styrkingu krónunnar. Ljóst er að það á ekki við hvað lyf varðar. Á þeim tímapunkti höfðu lyf ennfremur lækkað um 15% miðað við verðkönnun Lyfjagreiðslunefndar í febrúar 2010 samanborið við júlí 2009. Sterkara gengi skilar sér í lyfjaverði og má gera ráð fyrir að það hafi jákvæð áhrif á rekstrarkostnað heilbrigðiskerfisins hvað lyf varðar sbr. fréttir af lyfjakostnaði Landspítalans frá 24. September. Í þeirri frétt var reyndar talað um að nýjar áherslur í lyfjamálum hafi skilað þessum árangri.

Í ljósi framangreinds má sjá að lyfjaverð á Íslandi er síst óhagstætt og verðmyndun, í það minnsta hvað frumlyf varðar, er gagnsæ og skýr. Samkvæmt 4. gr. reglugerðar 213/2005 um Lyfjagreiðslunefnd segir að til að ná markmiðum lyfjalaga um að halda lyfjakostnaði í lágmarki skal lyfjagreiðslunefnd sjá til þess að lyfjaverð hér á landi sé að jafnaði sambærilegt við verð í viðmiðunarlöndum á Evrópska efnahagssvæðinu, sem eru Danmörk, Finnlandi, Noregur og Svíþjóð. Langflest lyf í lyfjakörfunni uppfylla þessi skilyrði þó athygli veki að tvö lyf standi áberandi upp úr.

Um Frumtök

Frumtök eru samtök frumlyfjaframleiðenda á Íslandi. Tilgangur Frumtaka er að efla og dýpka umræðu um lyfjamál og að gæta þess að sameiginlegir hagsmunir framleiðenda frumlyfja á Íslandi og á alþjóðavísu og almennings fari saman. Frumtök vilja með málflutningi sínum stuðla að framþróun íslenska heilbrigðiskerfisins, að rannsóknum og þróun lyfja hér á landi og að annast sameiginleg mál frumlyfjaframleiðenda á Íslandi. 

Hafa samband

Frumtök
Húsi atvinnulífsins
Borgartúni 35
105 Reykjavík

Sími: 588 8955

frumtok@frumtok.is

Fylgstu með

Skráðu þig á póstlistann


© 2015 Frumtök.